Tính diện tích sơn

  • 1
  • 2

Bước 1: Thông số ngôi nhà

Nhập kích thước ngôi nhà

Bước 2: Chọn phương án thi công

Chọn kiểu lăn sơn cho từng phương án thi công

(Note: Theo quy chuẩn sơn, sơn trong nhà không bả matit thì phải lăn 4 lớp, sơn trong nhà có bả matis thì phải lăn 3 lớp, sơn ngoài trời không bả matis thì phải lăn 4 lớp, sơn ngoài trời có bả matit thì phải bả 2 lớp cùng 1 lớp sơn lót chống kiềm và 2 lớp sơn phủ. Xem chi tiết Tại Đây)

Kết quả ước tính:

Kết quả dưới đây đạt độ chính xác 9/10 theo tiêu chuẩn sơn hiện hành, để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ: 0968163458

Tổng Diện Tích Sơn Ngoài Trời Là:
Tổng Diện Tích Sơn Trong Nhà Là:
Số Lượng Sơn Ngoài Trời:
Số Lượng Sơn Trong Nhà:
(Note: 1 thùng sơn là 18 lít, 1 lon sơn là 5 lít, 1 bao bột bả là 40 kg)
Ứng dụng được phát triển bởi Hệ Thống Chuyển Giao Công Nghệ Sơn Số 1 Việt Nam